Usluge

Skladištenje i manipulacija robom

Naše Preduzeće raspolaže sa dovoljnim kadrovskim kapacitetima da za potrebe trećih lica – koja raspolažu sa adekvatnim skladišnim prostorom sa pripadajućom opremom i sredstvima, vrši poslove skladištenja i manipulacije sa robama različitih namena i karaketristika.

Proces skladištenja i manipulacije sa robom realizujemo kroz proces prijema, smeštaja, čuvanja, osnovnog održavanja, praćenja kvalitativnog i kvantitativnog stanja i izdavanja.

Osposobljeni smo da proces manipulacije sa robom vršimo u skladu sa raspoloživim skladišnim prostorom ručno ili sa sredstvima integralnog transporta.

U cilju očuvanja kvalitativnog stanja robe, proces skladištenja vršimo u skladu sa tehničkim karakteristikama i grupama kompatibilnosti roba, a za robe kojima je proizvođač deklarisao ograničen rok upotrebe vršimo praćenje njihovog kvalitativnog stanja i kroz realizaciju procesa zanavljanja.

Takođe, osposoboljeni smo da u cilju očuvanja kvalitativnog stanja roba u objektima-skladištima uspostavimo adekvatan proces praćenja mikroklimatskih uslova u skladištu-objektu radi stvaranja optimalnih uslova za smeštaj i čuvanje robe u potrebnom vremenskom periodu.

Kroz pravilan proces skladištenja i manipulacije robom obezbeđujemo da na istoj ne dođe do gubitka, oštećenja, kala, loma i sl., a za praćenje frekvencije-kretanja robe uspostavljamo potpunu i kvalitetnu skladišnu dokumentaciju i evidencije. U cilju stvaranja potrebnih uslova za zaštitu roba osposobljeni smo da u skladu sa vrstama i količinama uskladištene robe organizujemo adekvatnu zaštitu od požara, kroz propisivanje požarno preventivnih mera i obezbeđenje objekata sa dovoljnim brojem PPA, kao i da i organizujemo da se od strane stručnih službi vrši pravovremeno i kvalitetno ispitivanje uređaja i instalacija (električnih i gromobranskih instalacija, sudova pod pritiskom, PPA i sl.)

Ova web stranica koristi kolačiće ('cookies') kako bismo Vam pružili bolje korisničko iskustvo. Prihvatanjem korišćenja kolačića saglasni ste sa Politikom privatnosti.