Prema podacima iz nedavno usvojenog Nacionalnog programa prevencije štetne upotrebe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja u Srbiji, alkoholna pića najzastupljenija su psihoaktivna supstanca u Srbiji.

SION GARD raspolaže profesinalnim alkotest uređajem DREGER “alkotest 6820” koji poseduje uverenje o overavanju merila izdato od strane akreditovanog kontrolnog tela.

Usluge alkotestiranja vrši sertifikovano ljudstvo SION GARD-a.

Za uspešno poslovanje kao i preventivno delovannje kao savremenu metodu kontrolisanja zaposlenih SION GARD je prvi na tržištu istupio sa ovim vidom kontrole i pružanja usluga domaćim i inostranim kompanijama.

Savremeni poslovni svet uvrstio je ovu kontrolu među prvim uslovima za ispunjavanje preduslova uspešnog poslovanja i samim tim potreba za našim angažovanjem iz dana u dan raste.