Direktor Sion Gard d.o.o., Beograd i svi zaposleni opredeljeni su za neprekidno unapređenje integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001: 2015 I SRPS ISO 45001:2018 u delatnosti: fizička zaštita objekata, lica, javnih skupova, tehnička zaštita u delu protivprovalne zaštite, protivpožarne zaštite, protiprovalna zaštita, video obezbeđenja, kontrola pristupa, satelitsko praćenje vozila (GPS), transport i pratnja transporta vrednosti, kao i menadžment kontrolnog centra u obezbeđenju stacioniranih objekata, mobilnih objekata i patrolnih timova, te u pružanju usluga čišćenje i održavanje objekata i obezbeđenju ljudskih resursa za obavljanje skladištenja i manipulacija robom, te se ovi elemennti kvaliteta postavljaju kao imperativ pri definisanju politike i ciljeva kvaliteta organizacije. Poslujemo po zahtevima standarda SRPS ISO/ IEC 20000-1:2018- Informacione tehnologije- Menadžment uslugama- Zahtevi za sistem menadžmenta uslugama i po zahtevima standarda SRPS A-L2.002- Društvena odgovornost – Usluge privatnog obezbeđenja.

Naša politika i ciljevi su:

 • detaljno utvrđivanje zahteva i očekivanja korisnika uz predočavanje pripadajuće normativne regulative i raspoložive mogućnosti organizacije u vezi sa ispunjenjem zahteva, uz tendeciju tržišne ekspanzije
 • pri procesu pružanja usluga strogo se pridžavati važeće zakonske regulative, standarda i usvojenih normativa, obezbeđujući za klijenta kvalitet po najvišim evropskim standardima, omogućivši klijentu uvid u procese rada uz nepoštedno vrednovanje kvaliteta
 • uspostavljanje odgovarajućeg sistema vrednosti koji zadovoljava potrebe i očekivanja zaposlenih motivišući ih istovremeno,
 • planiranje obezbeđenja visokostručnog kadra i stalno usavšravanjem zaposlenih,
 • nabavka savremene opreme za rad kao i kvalitetnim održavanjem postojeće,
 • razvoj integrisanog menadžment sistema (IMS) u skladu sa strateškim ciljevima organizacije i svetskim trendovima
 • štednja prirodnih resursa i energije
 • informisanje, edukacija i podizanje svesti zaposlenih sa ciljem da preventivno deluju, menjaju navike, i uključe se u nastojanja organizacije da poboljša svoj učinak zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu
 • prepoznavanje i sprečavanje pojava eventualnih negativnih uticaja na životnu sredinu
 • uspostavljanje efikasne komunikacije sa svim zainteresovanim stranama i drugim relevantnim organizacijama u cilju bolje razmene informacija važnih za životnu sredinu i bezbednost na radu
 • minimiziranje upotrebe opasnih materija i nastajanje opasnog otpada,
 • identifikovanje rizika kod poznatih uzroka povreda i bolesti vezanih za radne procese i okružeje i njihov tretman
 • minimizacija rizika za bezbednost i zdravlje zaposlenih

Ovakav pristup kvalitetu sa orijentacijom na kupca, zaposlene i društvenu zajednicu u celini sa stalnim poboljšanja kvaliteta procesa uz neposredno vrednovanje od strane korisnika stvara osnove za efikasnije poslovanje i stvaranje materijalne podloge za razvoj organizacije i poboljšanje kvaliteta življenja svih zaposlenih i svih zainteresovanih strana. U tom smislu se direktor organizacije opredelio za uspostavljanje i primenu savremenih sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001: 2015 I SRPS ISO 45001:2018 i njihovo neprestano poboljšanje, preuzimajući u tome lidersku ulogu, istovremeno očekujući od svih zaposlenih aktivan i kreativan doprinos u granicama njihovih ovlašćenja, nadležnosti i sposobnosti.

Ostvarivanjem postavljenih ciljeva ispunjavamo viziju SION GARD d.o.o., Beograd u unapređenju ukupnog kvaliteta života i poslovanja u okruženju u kome poslujemo sa tendecijom da SION GARD do.o.o, Beograd bude lider kvaliteta i pouzdanosti, nosilac razvoja savremene organizacije poslovanja, koja će odgovarati potrebama poslovanja kompanije i standardima evrpskog društva, zaposlenih i osnivača.