Pogledajte deo SION usluge

Fizičko obezbeđenje i zaštita od požara

Sion Gard pruža vrhunsku uslugu iz oblasti fizičkog obezbeđenja, zaštitu lica i objekata, industrijskih pogona, gradilišta, poslovnih zgrada, javnih skupova i manifestacija, zaštitu lica u mestu i pokretu. Pružamo zaštitu i od provala, pljački, fizičkog napada na objekat kao i protivpožarnu zaštitu.

Tehnička zaštita

SION GARD nudi kompletnu zaštitu Vašeg objekta, na Vama je samo da odaberete koji sistem tehničke zaštite želite, a mi ćemo uraditi sve ostalo. Naši iskusni operateri preko najsavremenijih softvera prate rad povezanih alarmnih sistema. Na taj način objekat je 24 časa pod budnim okom naših operatera.

Korporativna bezbednost

Uspostavljanje sistema korporativne bezbednosti u savremenom poslovanju predstavlja neophodan korak ka stabilnom i uspešnom poslovanju. Pored toga što je jedna od obaveza menadžmenta, korporativna bezbednost je sinonim pouzdanosti, integriteta, poverenja i konkurentnog poslovanja.

SION GARD

SION GARD d.o.o. je preduzeće sa sedištem u Beogradu, osnovano 2007.godine. Naše poslovanje počiva na uvažavanju principa savremenog poslovanja, primeni najmodernijih metoda, tehnika i procedura u radu.

Pokrenuti vizijom sveta kao boljeg i bezbednijeg mesta za život, mi iz dana u dan prepoznajemo nove i bolje načine za očuvanje Vaše privatne i poslovne bezbednosti, štedimo vaše vreme i novac i omogućavamo Vam dodatno vreme za posao i uživanje.

Takođe, među prvima u svojoj delatnosti ispunili smo sve uslove za dobijanje neophodnih licenci za obavljanje usluge privatnog obezbeđenja, a sve u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju.

Pišite nam

  siongard-gallery-15 (1)
  SION Gard

  Fizičko-tehničko obezbeđenje

  Poslovanje SION GARD-a vođeno je ambicijom da u predstojećem periodu preuzmemo lidersku poziciju u Srbiji, pa čak i šire, u oblasti fizičko - tehničkog obezbeđenja i zaštite od požara. Želimo da Vam pružimo paket usluga koji će Vam olakšati svakodnevnicu, mi ćemo uštedeti Vaš trud i novac, obzebedićemo Vas i Vašu imovinu, urediti Vaš prostor, izvršiti skladištenje Vaše robe.
  • Licenca za vršenje poslova fizičko – tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana; Licenca broj:217
  • Licenca za vršenje poslova obezbeđenja transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki; Licenca broj: 249
  • Licenca za vršenje poslova planiranja Sistema tehničke zaštite; Licenca br 28445
  • Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja Sistema tehničke zaštite i obuke korisnika; Licenca br 28446
  • Licenca za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja; Licenca br 34632
  • Licenca za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvodjenjem sistema tehničke zaštite Licenca br 37199
  • Rešenje za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja broj 217-1398/20