Namena Politike bezbednosti informacija je da obezbedi i zaštiti informacionu imovinu Sion Gard d.o.o. i njenih klijenata od svih pretnji, bilo internih ili eksternih, slučajnih ili namernih kroz uspostavljanje, implementaciju, izvršavanje, nadziranje, preispitivanje, održavanje i poboljšanje sistema upravljanja bezbednosti informacija (ISMS) u oblasti:

 • fizičkog obezbeđenja lica, imovine i poslovanja,
 • tehničkog obezbeđenja sa kontrolno-operativnim centrom,
 • zaštite od požara,
 • obezbeđenja vaših dragocenosti i hartija od vrednosti u mestu i pokretu,
 • trening i edukacija za obavljanje službe obezbeđenja,
 • intelektualne usluge po pitanju bezbednosti (u smislu procene rizika).

Politika bezbednosti informacija obezbeđuje i garantuje:

 • Da se korisnicima obezbeđuje stalna dostupnost informacija, tamo gde imaju dodeljena prava pristupa,
 • Pristup servisima i informacijama se ostvaruje nakon autentifikacije korisnika,
 • Informacije se zaštićuju od neovlašćenog pristupa, neautorizovanih korisnika aplikacija i sistema,
 • Integritet informacija se čuva zaštitom od neovlašćenih izmena,
 • Smeštanje servera i ostale opreme u zaštićenom području sa strogom kontrolom pristupa i praćenjem logova, za fizičku zaštitu dokumenata i informacionih resursa
 • Obezbeđenu redundantnost opreme radi stalne raspoloživosti sistema
 • Redovan bekap podataka na informacionom sistemu,
 • Obezbeđenu usaglašenost poslovanja sa zakonskim zahtevima za bezbednosti informacija,
 • Zaštitu privatnih informacija
 • Obuku za bezbednost informacija kojom su obuhvaćeni svi zaposleni
 • Sve povrede bezbednog rukovanja informacijama će se dokumentovati i istražiti.

Svi zaposleni su odgovorni za implementaciju politike bezbednosti informacija i moraju da pruže podršku rukovodiocima koji su propisali politiku i pravila.

Svrha politike bezbednosti informacija u organizacijji Sion Gard d.o.o. je:

 • Da identifikuje pojave koje mogu predstavljati rizike po imovinu i da se utvrdi ranjivost i potencijalni uzroci nekog incidenta koji mogu dovesti do štetnih posledica u Sion Gardu d.o.o.
 • Da se uprava rizicima na prihvatljivom nivou kroz dizajniranje, implementaciju i održavanje ISMS-a
 • Da je u saglasnosti sa ugovorenim obavezama, kao i relevantnom zakonskom regulativom
 • Da je u saglastnosti sa svim upustvima Sion Gard d.o.o.
 • Da obezbeđuje delovanje u saglasnosti sa standardom ISO/IEC 27001:2014,
 • Da obezbeđuje da se postigne i održava sertifikat ISO/IEC 27001:2014