SION GARD je ovlašćeno pravno lice od strane Ministarstva unutrašnjih poslova RS za sprovođenje specijalističke obuke po Programu obuke za vršenje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Obuku sprovode vrhunski predavači kroz tematske celine u trajanju od 36 časova, u okviru koje se radi kontrolni test u cilju pripreme za za polaganje stručnog ispita za sticanje licence za vršenje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja i sticanje veština za rad u praksi prema propisanoj metodologiji u važećoj verziji standarda SRPS A.L2.003:2017.

Uslovi za pohađanje obuke:

– Najmanje SSS sprema

Uslovi za dobijanje licence:

– državljanin Republike Srbije

– punoletno lice

– najmanje srednja stručna sprema

– lekarsko uverenje nadležne zdravstvene ustanove

– nema bezbednosnih smetnji

– položen stručni ispit.

Polaznici tokom i nakon uspešno savladane obuke dobijaju: materijal za pripremu ispita, Potvrdu o obučenosti (Obrazac 2 Pravilnika), instrukcije za prijavu stručnog ispita i podnošenje zahteva za dobijanje licence.

PRIJAVITE SE ZA POHAĐANJE OBUKE.  Broj polaznika po grupi je ograničen.

Putem telefona:  011 2283843  ili  069 8856704

Putem mejla: office@siongard.com ili miloradpanic@siongard.com

Rešenje MUP-a