Ukoliko želite da nas angažujete a da uštedite svoje vreme, naš tim je tu da vam da vam da savete I ponudi rešenja.

Najbolji u svom poslu

SION GARD SafeLife-Line

Moderni sistemi permanentne zaštite podrazumevaju instalaciju sistema za zaštitu od pada na mestima koja predstavljaju visokorizične tačke za kretanje prilikom

Fizičko obezbeđenje i zaštita od požara

SION GARD je privredno društvo čije delovanje počiva na uvažavanju principa savremenog poslovanja, primeni najmodernijih metoda, tehnika i procedura u radu,

Tehnička zaštita

SION GARD nudi kompletnu zaštitu Vašeg objekta, na Vama je samo da odaberete koji sistem tehničke zaštite želite, a mi

Korporativna bezbednost

Uspostavljanje sistema korporativne bezbednosti u savremenom poslovanju predstavlja neophodan korak ka stabilnom i uspešnom poslovanju. Pored toga što je  jedna

Usluge upravljanja i održavanja poslovnih i stambenih objekata

O održavanju higijene SION GARD DOO  je preduzeće za pružanje usluga u oblasti održavanja higijene poslovnih prostora (kancelarija, sportskih, zdravstvenih

Procena rizika u zaštiti lica imovine I poslovanja

Da bi upotpunili svoju pretežnu delatnost, uslugu obezbeđenja i zaštitu korisnika, proširili smo svoje kadrovske resurse licenciranim menadžerima bezbednosti za

Procena rizika od katastrofa i Plan zaštite i spasavanja

Procena rizika od katastrofa je najvažniji strateški dokument u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i od velikog je značaja za

Transport novca i vrednosti

Posebnu pažnju poklanjamo transportu novca i vrednosti. Osnova transporta novca i vrednosti je diskrecija i tajnost i naše usluge počivaju

Alarm i Video monitoring

ALARM MONITORING (daljinski nadzor) je vid obezbeđenja koji funkcioniše tako što se ugrađeni alarmni sistemi na objektu korisnika povezuju sa

Patrolna služba

Svaki patrolni tim sastava je od 2 (dva) naoružana službenika obezbeđenja,opremljeni adekvatnim brojem sredstava veze, na raspolaganju 24h svakog dana

Alkotestiranje

Prema podacima iz nedavno usvojenog Nacionalnog programa prevencije štetne upotrebe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja u Srbiji, alkoholna pića najzastupljenija

Izrada plana obezbeđenja

Plan obezbeđenja je dokument sa planiranim uslugama obezbeđenja koje su predviđene u proceni rizika ili su kao mere zaštite zahtevane

Stručna obuka za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite i redarske službe

Stručna obuka se sprovodi po programu obuke fizičko-tehničke zaštite i redarske službe u Beogradu. Teoretska obuka se sprovodi u učionici