Alkotestiranje

Prema podacima iz nedavno usvojenog Nacionalnog programa prevencije štetne upotrebe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja u Srbiji, alkoholna pića najzastupljenija su psihoaktivna supstanca u Srbiji. SION GARD raspolaže profesinalnim alkotest

Izrada plana obezbeđenja

Plan obezbeđenja je dokument sa planiranim uslugama obezbeđenja koje su predviđene u proceni rizika ili su kao mere zaštite zahtevane od korisnika usluga, u skladu sa ovim zakonom i pravilima