SION GARD SafeLife-Line

Moderni sistemi permanentne zaštite podrazumevaju instalaciju sistema za zaštitu od pada na mestima koja predstavljaju visokorizične tačke za kretanje prilikom instalacija, provera sistema ili popravki (krovovi, kranske staze, visoke merdevine,

Fizičko obezbeđenje i zaštita od požara

SION GARD je privredno društvo čije delovanje počiva na uvažavanju principa savremenog poslovanja, primeni najmodernijih metoda, tehnika i procedura u radu, te na apsolutnoj diskreciji i lojalnosti klijentu. Takođe u svojoj

Tehnička zaštita

SION GARD nudi kompletnu zaštitu Vašeg objekta, na Vama je samo da odaberete koji sistem tehničke zaštite želite, a mi ćemo uraditi sve ostalo. Skup mera i aktivnosti tehničke zaštite

Korporativna bezbednost

Uspostavljanje sistema korporativne bezbednosti u savremenom poslovanju predstavlja neophodan korak ka stabilnom i uspešnom poslovanju. Pored toga što je  jedna od obaveza menadžmenta, korporativna bezbednost je sinonim pouzdanosti, integriteta, poverenja

Procena rizika u zaštiti lica imovine I poslovanja

Da bi upotpunili svoju pretežnu delatnost, uslugu obezbeđenja i zaštitu korisnika, proširili smo svoje kadrovske resurse licenciranim menadžerima bezbednosti za poslove procene rizika. Kao organizacija stekli smo potrebna znanja i

Transport novca i vrednosti

Posebnu pažnju poklanjamo transportu novca i vrednosti. Osnova transporta novca i vrednosti je diskrecija i tajnost i naše usluge počivaju na tome kao i na profesionalnosti i sve u cilju

Alarm i Video monitoring

ALARM MONITORING (daljinski nadzor) je vid obezbeđenja koji funkcioniše tako što se ugrađeni alarmni sistemi na objektu korisnika povezuju sa našim Monitoring centrom. Naši iskusni operateri preko najsavremenijih softvera prate

Patrolna služba

Svaki patrolni tim sastava je od 2 (dva) naoružana službenika obezbeđenja,opremljeni adekvatnim brojem sredstava veze, na raspolaganju 24h svakog dana u godini, sva vozila su jasno obeležena i lako uočljiva.