O održavanju higijene

SION GARD DOO  je preduzeće za pružanje usluga u oblasti održavanja higijene poslovnih prostora (kancelarija, sportskih, zdravstvenih i trgovinskih objekata, hotela, restorana i kafića), kao i industrijskih hala.Preduzeće smo , specijalizovano i opremljeno za pružanje visokokvalitetnih usluga, sa jedinstvenim sistemom održavanja higijene poslovnog prostora.

U mogućnosti smo da Vam ponudimo postizanje i održavanje svetskih standarda u održavanju čistoće u Vašem poslovnom prostoru, odnosno da uspostavimo sistem higijene koji pruža kompletan paket usluga, na zahtevanom nivou, a Vas oslobađamo bilo kakvog angažovanja i brige vezane za održavanje čistoće u objektu. Redovnim kontrolama uspostavljamo stalan i ujednačen nivo čistoće, bez oscilacija u kvalitetu usluga.

SION GARD Vam nudi kompletan program održavanja higijene, od dnevnog čišćenja preko sedmičnog i mesečnog  čišćenja i pranja podova.

 

O tehničkom održavanju opreme i instalacija

Ugovorom o tehničkom održavanju stambenih zgrada Sion Gard izvodi manje radove na popravci zajedničkih delova zgrade, instalacija i uređaja. Radovi ovog obima imaju tretman hitne intervencije, izvode se prema radnom nalogu, a po prijavi predsednika Skupštine zgrade, odnosno stanara. Usluge koje vam u okviru ovog ugovora možemo pružiti su:

 • Servisiranje PP aparata,
 • Servis stabilnih sistema za gašenje požara,
 • Sistema za detekciju i dojavu požara,
 • Servis hidrantskih instalacija,
 • servisiranje liftova jedanput mesečno sa pripadajućim materijalom prema Pravilniku o Bezbednosti liftova (Sl. Glasnik RS br. 101/10, u primeni od 06/01/2011),
 • Popravke liftova do visine radnog naloga,
 • izbacivanje voda iz podrumskih i drugih prostorija,
 • odgušenje zajedničkih kanalizacionih instalacija u zgradama,
 • popravka i delimična zamena zajedničkih vodovodnih i kanalizacionih cevi, koje pripadaju zgradi, kada dođe do prskanja,
 • popravka i zamena ventila na zajedničkim vodovodnim instalacijama,
 • popravke i zamene stakla nad stepenišnim prostorom,
 • manje popravke na delovima fasade,
 • zamena razbijenih stakala na ulaznim vratima u zgradu,
 • popravka i zamena elektroinstalacija

 

O domarskim uslugama

Ugovorom o domarskim uslugama Sion Gard izvodi manje radove na popravci zajedničkih delova zgrade, instalacija i uređaja. Usluga domara zgrade namenjenaje  stanarima koji žele da njihova zgrada bude bezbedna, ispravna i lepa. Ovi radovi izvode se prema radnom nalogu, a po prijavi predsednika Skupštine zgrade, odnosno stanara. Domarske usluge su vrlom širokog spektra a neke koje vam u okviru ovog ugovora možemo pružiti su:

 • Održavanje temperature u kotlovima (za zgrade koje imaju sopstveno grejanje),
 • Održavanje reda i čistoće podrumskih prostorija,
 • Zamena sijalica u zajedničkim delovima zgrade i garaže,
 • Zamena neispravnih prekidača,
 • Pregled ispravnosti i popravke poštanskih sandučića,
 • Pregeld ispravnosti i popravke mehanizma ulaznih vrata, brava, katanaca,
 • Farbanje gelendera, spoljnih cevi,
 • Manji molerski radovi i popravke i sl.
 • Čišćenje oluka i olučnih cevi zgrade,
 • Čišćenje snega i leda u užem krugu zgrade

 

O uslugama domaćina zgrade

Domaćin zgrade je lice koje obavlja dužnosti u skladu sa potrebama i zahtevima korisnika usluge,vrlo profesionalno i odgovorno reaguje na otkrivanju eventualnih problemai  vrši  komunikaciju sa svim tehničkim službama radi otklanjanja istih.. Pouzdan i predusretljiv domaćin objekta garantuje korisnicima integritet i značajan je u svakom aspektu sigurnosti.
Domaćin zgrade ima ulogu portira  može nadlegedati i video nadzor ukoliko isti postoji u zgradi
Domaćin poslovne zgrade vrši komunikaciju sa posetiocima zgrade,ukoliko je to zahtev korisnika uslige, upućuje ih na “pravo mesto”, pomaže im u ostalim stvarima (naručivanje taxi vozila za strance, organizovanje prevoza do aerodroma i slično…)

 

O uslugama održavanja zelenih površina

SION GARD će Vam pružiti uslugu održavanja zelenih površina na kojima radi tim iskusnih  baštovana.
Usluga održavanja zelenih površina podrazumeva :

 • uređenje dvorišta koji je zahtevan i kreativan zadatak osmišljavanja plana vrta, organizacije različitih elemenata (staze, terasa, bazen ili fontana, elementi za sedenje, dečju igru) i ozelenjavanja.,
 • redovno košenje trave,
 • suzbijanje korova u travnjaku,
 • orezivanje biljaka,
 • prihranu travnjaka, prihranu sezonskih i višegodišnjih biljaka,
 • sakupljanje lišća,
 • održavanje sistema za zalivanje – podešavanje prskalica i redovna kontrola sistema sa podešavanjem protoka vode kao i orošavanje.