Moderni sistemi permanentne zaštite podrazumevaju instalaciju sistema za zaštitu od pada na mestima koja predstavljaju visokorizične tačke za kretanje prilikom instalacija, provera sistema ili popravki (krovovi, kranske staze, visoke merdevine, stubovi, šahtovi, tankovi, tornjevi, visoki zidovi, silosi, cisterne, drobilice i sl.). Ovi moderni sistemi zaštite našli su široku primenu u industriji, gradilištima, fabričkim objektima, stambenim kompleksima, pa sve do terena namenjih za sport i javne skupove. Njihova primena u velikoj meri sprečava neželjene ishode kod obavljanja poslova na visini, što je propisano i važećim zakonima.

Sisteme projektujujemo tako da korisnici mogu neometano i bezbedno da se kreću u zoni visokog rizika od pada sa tragičnim posledicama (linijski ili tačkasti, horizontalni, vertikalni, ili kombinovani) i u zavisnosti od specifičnih zahteva klijenta. Vršimo montažu i redovnu proveru instaliranog sistema.

Elementi za sisteme izrađeni su od visokokvalitetnih i testiranih materijala, koji su predviđeni da podrže ekstremne uslove, a projektovanje, montažu i proveru sistema vrše naši licencirani profesionalci u ovoj oblasti zaštite.

Za siguran korak i bezbedan rad na visokorizičnim tačkama Sistemi permanentne zaštite SION GARD SafeLife-Line su pravo rešenje. Za više informacija kontaktirajte nas ili zakažite sastanak sa našim timom.