Procena rizika od katastrofa je najvažniji strateški dokument u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i od velikog je značaja za identifikaciju, određivanje nivoa i tretmana rizika od elementarnih nepogoda i tehničko-tehnoloških nesreća koje mogu ugroziti našu zemlju.

Plan zaštite i spasavanja je planski dokument na osnovu koga se subjekti zaštite i spasavanja organizuju, pripremaju i učestvuju u izvršavanju mera i zadataka zaštite i spasavanja ugroženog stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine.

Procenu rizika od katastrofa i Plan zaštite i spasavanja mogu izrađivati jedino pravna lica koja imaju Ovlašćenje za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja, i koja imaju u stalnom radnom odnosu zaposlena lica koja poseduju licencu za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.

Naše privredno društvo poseduje potrebno Ovlašćenje kao i licencirane stručnjake iz ove oblasti.