Da bi upotpunili svoju pretežnu delatnost, uslugu obezbeđenja i zaštitu korisnika, proširili smo svoje kadrovske resurse licenciranim menadžerima bezbednosti za poslove procene rizika. Kao organizacija stekli smo potrebna znanja i usavršili se u poslovima izrade akta o proceni rizika.

Panić Milorad
+381(0)69/88-56-704