Stručna obuka se sprovodi po programu obuke fizičko-tehničke zaštite i redarske službe u Beogradu.

Teoretska obuka se sprovodi u učionici u trajanju od 55 nastavnih časova , a obuka za upotrebu fizičke snage u sali, u trajanju od 35 nastavnih časova.

Učionički tip obuke predviđen je za interaktivno savladavanje neophodnih znanja kroz 10 tema, a obuka za upotrebu fizičke snage za primenu sredstava prinude i tehnika samoodbrane, neophodnih za rad službenika obezbeđenja, sprovodi se u posebnoj sali.

Stručna obuka za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite i redarske službe završava se kontrolnim testom u Centru za obuku koji mogu da polažu samo polaznici koji su prisustvovali svim časovima obuke. Kontrolni test se sastoji od 25 pitanja iz programa stručne obuke. Polaznik obuke savladao je obuku ukoliko uspešno savlada test, odnosno ako tačno odgovori na najmanje 18 pitanja na testu.

Polaznik koji Kontrolni test ne uradi uspešno, ima pravo da po isteku roka, ne kraćeg od 7 dana, ponovo pristupi kontrolnom testu.

Ako polaznik ni u ponovljenom pokušaju ne uradi uspešno Kontrolni test, upućuje se na ponovnu Obuku. Polaznik koji uspešno završi obuku dobija POTVRDU o obučenosti izdatu od strane Centra za obuku.

Kontakt telefon za informacije: 069 8856704 Panić Milorad